Utile

 


Declaratii ANAF

Descărcare declaraţii         

Dacă aveţi probleme cu descărcarea formularelor, vă rugăm să va adresaţi pe mail la adresa: admin.portal@mfinante.ro


- Adobe Reader 8.2.0

descărcare

- Adobe Reader 9.3.0

descărcare


Data ultimei actualizãri : BILANT DECEMBRIE 2011 - 26 ianuarie 2012

 • Pentru a putea folosi softul J trebuie sa aveti instalat programul DUKIntegrator.
 • Dezvoltatorii de sisteme informatice pot descarca sursele aplicatiei DUKIntegrator
 • Denumire formular

  Programe asistenta

  Instructiuni/ Documentatie

  PDF

  Java

  100 - Declaraţie privind obligatiile de platã la bugetul de stat, conform OP ANAF 1932/2011, utilizata începând cu declararea obligaţiilor fiscale aferente lunii noiembrie 2011- actualizat în data de 12.01.2012

  soft A

  soft J*

 • Anexa validari
 • Schema XSD
 • Ghid de depunere a declaratiei D100
 • 112 - Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit si evidenţa nominală a persoanelor asigurate -conform Hotărârii Guvernului Romaniei nr. 1397/2010 - actualizat în data de 30.11.2011

  soft A

  soft J*

  Pentru mai multe informaţii click AICI

  300 -Decont de taxã pe valoarea adãugatã conform OP ANAF nr. 183/31.01.2011, utilizat începând cu declararea obligaţiilor fiscale aferente lunii noiembrie 2011 - actualizat în data de 13.01.2012

  soft A

  soft J*

 • Anexa validari
 • Schema XSD
 • Ghid de depunere a declaratiei D300
 • 390 -Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile intracomunitare de bunuri, conform OP ANAF nr. 76/21.01.2010, utilizat începând cu declararea obligaţiilor fiscale aferente lunii decembrie 2011 - actualizat în data de 06.01.2012

  soft A

  soft J*

 • Anexa validari
 • Schema XSD
 • Ghid de depunere a declaratiei D390
 • Prevederi legale de completare a formularului 390
 • 394 Declaratie informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national" conform OPANAF 3596/2011 publicat in MO 927/28.12.2011 - utilizat începând cu declararea obligatiilor fiscale aferente lunii ianuarie 2012

  soft A

  soft J*

 • Anexa validari
 • Schema XSD
 • Ghid de depunere a declaratiei D390
 • Prevederi legale de completare a formularului 394
 • 710 - Declaraţie rectificativã, conform OP ANAF 1932/2011, utilizata începând cu declararea obligaţiilor fiscale aferente lunii noiembrie 2011 - actualizat în data de 30.11.2011

  soft A

  soft J*

 • Anexa validari
 • Schema XSD 
 • Ghid de depunere a declaratiei D710
 • S1001 - Raportare privind indicatorii economico-financiari conform OMFP nr.2443/2011, modificatã prin OMFP nr.2668/17.10.2011 (care abroga OMFP nr.2152/2011) 
  Versiunea 1.0.0 actualizatã în data de 19 ianuarie 2012 valabila pentru perioadele de raportare 
  septembrie - noiembrie 2011 (pentru cei care nu au depus raportarile pentru aceste perioade in termen)
  soft_A Soft_J*
 • Prevederi legale de completare a formularului S1001
 • Listele operatorilor care depun formularul
 • Ghid de depunere a raportarii S1001
 • Schema XSD:S1001.XSD
 • Structura S1001

 • S1001 - Raportare privind indicatorii economico-financiari conform OMFP nr.2443/2011, modificată prin OMFP nr.2668/17.10.2011 (care abroga OMFP nr.2152/2011) 
  Versiunea 2.0.0 actualizată în data de 19 ianuarie 2012 valabila pentru perioada de raportare 
  decembrie (trimestrul 4) 2011
  soft_A
 • Prevederi legale de completare a formularului S1001
 • Listele operatorilor care depun formularul
 • Ghid de depunere a raportarii S1001
 • Schema XSD:S1001.XSD
 • Structura S1001


 • Tabel codificari  tipuri de situatii financiare si raportari anuale.

   

   

   

  S1002-S1003-S1005 Situatii financiare anuale la 31 decembrie 2011 si situatii financiare anuale simplificate la 31 decembrie 2011 întocmite de cãtre entitãtile al cãror exercitiu financiar coincide cu anul calendaristicprevãzute la art. 3 si art. 4 din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 52/16.01.2012 privind principalele aspecte legate de întocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportãrilor anuale la unitãtile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.       Potrivit art. 185 din Legea nr. 31/1990 privind societãtile comerciale, republicatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare, consiliul de administratie, respectiv directoratul, este obligat sã depunã la unitãtile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, în format hârtie si în format electronic sau numai în formã electronicã, având atasatã o semnãturã electronicã extinsã, situatiile financiare anuale, raportul lor, raportul cenzorilor sau raportul auditorilor financiari, dupã caz.

  Formatul electronic al situatiilor financiare anuale la 31 decembrie 2011 si al situatiilor financiare anuale simplificate la 31 decembrie 2011, generat prin programele de asistentã, consta într-un fisier PDF având atasat un fisier xml, care contin formularele cod 10, cod 20, cod 30 si cod 40, la care trebuie atasatsi un fisier cu extensia zip.    Fisierul cu extensia zip va contine documentele cerute de lege (de exemplu: note explicative la situatiile financiare anuale, situatia modificãrilor capitalului propriu si situatia fluxurilor de numerar, dupã caz; raportul administratorilor; raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, dupã caz; propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile; declaratia scrisã a persoanelor prevãzute la art. 10 alin. (1) din legea contabilitãtii, prin care îsi asumã rãspunderea pentru întocmirea situatiilor financiare anuale) scanate alb-negru, lizibil, si cu o rezolutie care sa permita încadrarea în limita a 10 MB a fisierului PDF la care este atasat fisierul zip.

  soft_A

  S1002 -Soft J

  S1003 -Soft J

  S1005 -Soft J

 • Prevederi legale de completare a situatiilor financiare
 • Ghid de depunere a situatiilor financiare
 • Schema XSD:S1002
 • Schema XSD:S1003
 • Schema XSD:S1005
 • StructuraS1002
 • StructuraS1003
 • StructuraS1005
 • S1006- S1007- S1008- S1009  Situatiile financiare anuale pentru entitãtile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din legea contabilitãtii, prevãzute la art. 5 din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 52/16.01.2012 privind principalele aspecte legate de întocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportãrilor anuale la unitãtile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice .

        Potrivit art. 185 din Legea nr. 31/1990 privind societãtile comerciale, republicatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare, consiliul de administratie, respectiv directoratul, este obligat sã depunã la unitãtile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, în format hârtie si în format electronic sau numai în formã electronicã, având atasatã o semnãturã electronicã extinsã, situatiile financiare anuale, raportul lor, raportul cenzorilor sau raportul auditorilor financiari, dupã caz.            Formatul electronic al situatiilor financiare anuale încheiate la data aleasã pentru acestea generat prin programele de asistentã, consta într-un fisier PDF având atasat un fisier xml, care contin formularele cod 10 si cod 20 la care trebuie atasat si un fisier cu extensia zip.   Fisierul cu extensia zip va contine documentele cerute de lege (de exemplu: note explicative la situatiile financiare anuale, situatia modificãrilor capitalului propriu si situatia fluxurilor de numerar, dupã caz; raportul administratorilor; raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, dupã caz; propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile; declaratia scrisã a persoanelor prevãzute la art. 10 alin. (1) din legea contabilitãtii, prin care îsi asumã rãspunderea pentru întocmirea situatiilor financiare anuale)scanate alb-negrulizibil, si cu o rezolutie care sa permita încadrarea în limita a 10 MB a fisierului PDF impreuna cu fisierul zip atasat.    

  soft_A

  S1006-Soft J

  S1007-Soft J

  S1008-Soft J

  S1009-Soft J

 • Prevederi legale de completare a situatiilor financiare
 • Ghid de depunere a situatiilor financiare
 • Schema XSD:S1006
 • Schema XSD:S1007
 • Schema XSD:S1008
 • Schema XSD:S1009
 • StructuraS1006
 • StructuraS1007
 • StructuraS1008
 • StructuraS1009
 • S1004- Raportãri anuale la 31 decembrie 2011 întocmite de cãtre entitãtile prevãzute la art. 5 si art. 7 din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 52/16.01.2012 privind principalele aspecte legate de întocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportãrilor anuale la unitãtile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, respectiv:
  - entitãtile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din legea contabilitãtii;
  - persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii;
  - subunitãtile deschise în România de societãti rezidente în state apartinând Spatiului Economic European.
  Entitãtile depun la unitãtile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice raportãrile anuale la 31 decembrie 2011, în format hârtie si în format electronic sau numai în formã electronicã având atasatã o semnãturã electronicã extinsã

  soft_A Soft J
 • Prevederi legale de completare a situatiilor financiare
 • Ghid de depunere a situatiilor financiare
 • S1004.XSD

 •  *softul J se adreseaza doar contribuabililor care isi genereaza fisierul xml din aplicatiile informatice proprii

  Denumire formular Format declaraţie Instrucţiuni
  - 101 - versiunea 6 - Declaraţie privind impozitul pe profit,conform OP ANAF nr. 2689/16.11.2010 - pentru declararea obligatiilor anuale aferente anului fiscal 2010 - actualizata în data de 14.01.2011 format pdf Prevederi legale de completare a formularului 101
  - 101 - versiunea 5 - Declaraţie privind impozitul pe profit,conform OP ANAF nr. 1607/26.10.2009 - pentru declararea obligatiilor anuale aferente anului fiscal 2009 - actualizata în data de 12.01.2010 format pdf Prevederi legale de completare a formularului 101
  - 101 - versiunea 4 - Declaraţie privind impozitul pe profit,conform OP ANAF nr. 1809/2008 - pentru declararea obligatiilor anuale aferente anului fiscal 2008 - actualizata în data de 28.04.2009 format pdf Prevederi legale de completare a formularului 101
  - 101 - versiunea 3 - Declaraţie privind impozitul pe profit,conform OP ANAF nr. 101/2008 - pentru perioada de raportare anul 2007 - actualizat în data de 30.07.2008 format pdf Prevederi legale de completare a formularului 101
  - 101 - versiunea 2 - Declaraţie privind impozitul pe profit,conform OP ANAF nr. 101/2008 - pentru perioada de raportare anul 2007 format pdf Prevederi legale de completare a formularului 101
  - 101 - versiunea 1 - Declaraţie privind impozitul pe profit - pentru perioada de raportare anul 2006 format pdf

  Prevederi legale de completare a formularului 101

  - 102 - versiunea 3 - Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, conform Ordin comun MFP şi MMFPS nr. 2466/1475 din 21.10.2010 si OP ANAF nr. 2606/21.10.2010 - actualizată în data de 28.10.2010 format pdf Prevederi legale de completare a formularului 102
  - 102 - versiunea 2 - Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, conform OP ANAF nr. 2559/06.10.2010 - actualizată în data de 20.10.2010 format pdf Prevederi legale de completare a formularului 102
  - 102 - versiunea 1 - Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, conform OP ANAF nr. 101/2008 format pdf Prevederi legale de completare a formularului 102
  - 103 - versiunea 3 - Declaraţie privind accizele, conform OP ANAF nr. 1430/2010 - actualizată în data de 10.02.2010 format pdf Declaraţie actualizată conform OP ANAF nr. 1430/2010
  - 103 - versiunea 2 - Declaraţie privind accizele, conform OP ANAF nr. 1067/26.10.2009 - actualizată în data de 27.11.2009 format pdf Declaraţie actualizată conform OP ANAF nr.1607/26.10.2009
  - 103 - versiunea 1 - Declaraţie privind accizele, conform OP ANAF nr. 101/2008 - actualizată în data de 21.04.2008 format pdf Prevederi legale de completare a formularului 103
  - 120 - versiunea 5 - Decont privind accizele - conform OP ANAF nr. 1290/26.06.2009 pentru declararea obligatiilor anuale aferente anului fiscal 2009-2010 - publicată în data de 12.01.2010, actualizată în data de 02.05.2011 format pdf Prevederi legale de completare a formularului 120
  - 120 - versiunea 4 - Decont privind accizele - conform OP ANAF nr. 1290/26.06.2009 pentru declararea obligatiilor anuale aferente anului fiscal 2009 - actualizată în data de 12.01.2010 format pdf Prevederi legale de completare a formularului 120
  - 120 - versiunea 3 - Decont privind accizele - conform OP ANAF nr. 1809/2008 pentru declararea obligatiilor anuale aferente anului fiscal 2008 - actualizată în data de 28.04.2009 format pdf Prevederi legale de completare a formularului 120
  - 120 - versiunea 2 - Decont privind accizele - pentru perioada de raportare anul 2007, conform OP ANAF nr. 101/2008 - actualizat în data de 18.04.2008 format pdf Prevederi legale de completare a formularului 120
  - 130 - versiunea 1 - Decont privind impozitul la ţiţeiul din producţia internă - pentru perioada de raportare anul 2007, conform OP ANAF nr. 101/2008 - actualizat în data de 22.04.2008 format pdf Prevederi legale de completare a formularului 130
  - 301- versiunea 4 - Decont special de taxa pe valoarea adăugată, conform OP ANAF nr. 75/21.01.2010 - pentru perioada de raportare 2010-2012, publicat în data de 02.02.2010, actualizat în data de 09.12.2010 format pdf Prevederi legale de completare a formularului 301
  - 301- versiunea 3 - Decont special de taxa pe valoarea adăugată, conform OP ANAF nr. 1498/2008 - actualizat în data de 11.11.2008 format pdf Prevederi legale de completare a formularului 301
  - 301 - versiunea 2 - Decont special de taxa pe valoarea adăugată, conform OP ANAF nr. 254/2008 - actualizat în data de 25.04.2008 format pdf Prevederi legale de completare a formularului 301
  - 301 - versiunea 1 - Decont special de taxa pe valoarea adăugată format pdf Prevederi legale de completare a formularului 301